Jak má vypadat kupní smlouva na prodej auta

Pokud plánujete prodat nebo koupit auto, je důležité mít k dispozici kvalitně sepsanou kupní smlouvu. Správně formulovaná smlouva je základem pro bezpečný a transparentní prodej vozidla. Autobazar, či jiný profesionální prodejce obvykle předloží již smlouvu vypracovanou, kterou je potřeba řádně zkontrolovat.

V případě, že prodáváte nebo kupujete auto od soukromé osoby, tak vám v následujícím článku přinášíme informace o tom, jak by taková smlouva měla vypadat a co by měla obsahovat.

Úvod a identifikace stran

Na začátku smlouvy je nutné uvést úvod, který identifikuje prodávajícího a kupujícího. Uveďte jejich úplná jména, adresy a kontaktní údaje.

Předmět smlouvy

Jasně specifikujte předmět smlouvy, což je konkrétní vozidlo, které je prodáváno. Uveďte značku, model, rok výroby, VIN (Vehicle Identification Number) a registrační značku.

Stav vozidla

Popište aktuální stav vozidla. Uveďte, zda je vozidlo plně funkční nebo zda má nějaké známé vady či poškození. Nabídněte kupujícímu možnost provést předprodejní prohlídku vozidla jeho vlastním technikem.

Cena a platební podmínky

Stanovte kupní cenu vozidla a podmínky platby. Uveďte částku jak čísly, tak slovy. Pokud se jedná o prodej na splátky, tedy bude vozidlo financováno nějakou společností, prodávající by měl obdržet peníze ještě před předáním vozu kupujícímu.

Záruky a vyloučení odpovědnosti

Ze zákona v České republice soukromý prodávající poskytuje záruku na skryté vady po dobu 6ti měsíců od prodeje, tedy vady neuvedené ve smlouvě. Jedná se o vady, které není možno poznat při prohlídce vozu během koupě, například nadměrná spotřeba oleje po ujetí 500 km. Ve smlouvě by měly být uveden všechny vady tohoto typu. Dále je důležité specifikovat případné vyloučení odpovědnosti, například za opotřebení vozidla.

Přechod vlastnictví a rizika

Určete, kdy a kde přechází vlastnictví vozidla z prodávajícího na kupujícího. Například při podpisu kupní smlouvy, uveďte místo, datum a čas. Smlouva by měla být podepsána oběma stranami.

Vzor kupní smlouvy ke stažení

Existuje mnoho vzorů kupních smluv na prodej auta, které lze nalézt online. Je však důležité si uvědomit, že každý prodej je jedinečný a může vyžadovat individuální úpravy. V případě nejistoty nebo složitějších transakcí je vhodné konzultovat právního odborníka.

Správně sepsaná kupní smlouva na prodej auta je klíčová pro zajištění bezpečné a transparentní transakce. Ujistěte se, že smlouva obsahuje veškeré potřebné informace a podmínky, které poskytují oběma stranám jasnost a ochranu při prodeji vozidla.

Vzor kupní smlouvy je stažení: Kupní smlouva

Nahoru